Brugervejledning for landinspektører til ERPO

 

Indholdsfortegnelse

Supplerende vejledninger

Velkommen til Geodatastyrelsens digitale vejledning for ERPO (Ejendomsregistreringsportalen) for landinspektører på ERPO Vidensbase.

Du finder den gamle PDF-version af vejledningen i nedenstående vedhæftning:

ERPO-vejledning_for_lsp.pdf

Vi gør opmærksom på, at vedhæftningen ikke er ajourført siden d. 04. februar 2019.

(Obs. indholdet i denne vejledning findes også i henholdsvis Kapitel 4.2.6 i ERPO-vejledningen for landinspektører og Kapitel 3.6.7-3.6.8 i ERPO-vejledningen for kommunale brugere.)

I sagsflowet for den kommunale høring beriges sagen løbende med opdateret information, oplysningerne kan tilsvarende løbende fremsøges i ERPO/landinspektørklienten og være brugbare ved en henvendelse til kommunen i de sager, hvor udstykningskontrolskemaet (UKS) er returneret til landinspektøren for en omarbejdelse.

I Landinspektørklienten for ERPO kan fremsøges oplysning om:

 • Kommunens færdighedsgrad

 • Kommunens jnr.

 • Kommunens returnering med oplysning om medarbejdernavn

 • Kommunens bemærkning ved returnering, anført for pågældende lovsspørgsmål.

Det er muligt at tjekke status på UKS undervejs i landinspektørklienten. Dette gøres under Høring/Udstilling → Opret eller rediger udstykningskontrolskema. Her vises en opmærksomhedsbjælke (a), hvis UKS er under behandling hos kommunen, samt færdighedsgraden (b).

Ved overdragelse af UKS fra kommune til landinspektør fremgår kommunens journalnummer af ”returneringsmailen”.

En samlet oversigt over alle sagens hændelser kan fremsøges med funktionen Udarbejd sagVis sagshændelser.


Her vil et statusskifte for et returneret UKS fremgå. Ved et klik på hændelsestypen ”Udst-kontrolskema returneret til lsp.” (a) vises information for sagens statusskifte i højre side (b). Hændelsestype (c), navn på den kommunale sagsbehandler (d) og evt. note om returneringsårsag (e) fremgår i dette billede.

I UKS med skemastatus Under genbehandling af landinspektør ses en uddybende anførte kommentar for returnering i sammenstilling med det pågældende lovspørgsmål.

Med Vis udkast – UKS kan kommunens jnr. fremsøges.

Kommuneklient

Ved påbegyndelse af sagens behandling er det muligt for kommunen at angive eget kommunalt jnr.

Ved kommunal behandling af UKS, kan der ved en returnering af en sag anføres en uddybende kommentar ud for pågældende lovspørgsmål (a). Kommentaren angives ikke på det dannede PDF-dokument, men er kun synligt i arbejdskladden. Fra dette billede er det derudover muligt at se status for skemaet (b) og Returnere UKS til landinspektøren (c).

 

Opdateret vejledning i forbindelse med Sikring af MIA projektet

Vejledningen opdateres løbende i henhold til de faser som Sikring af MIA-projektet kommer igennem. Det drejer sig henholdsvis om:

FASE 1 (implementeret med R77, 29/09-21)

 • Oprettelse af sag

 • Dataudtræk

 • Ejeroplysninger

 • Forandringer med registerændringer

 • Skematisk redegørelse

FASE 2 (implementeret med R79, 09/02-23)

 • Yderligere forandringstyper, som ikke kræver CAD arbejde

 • Ændringskort

 

 

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. - Geodatastyrelsen