Kapitel 13: Sagshændelser og -status

13.1 Sagshændelser

Såfremt sagshændelser for en sags ønskes vist kan det gøres ved at trykke på Udarbejd sag → Vis sagshændelser. Efter at have trykket på Udarbejd sag → Vis sagshændelser fremkommer dialogboksen illustreret på billedet til højre. I denne dialogboks er det muligt at se en samlet liste over sagens sagshændelser. Det er dog ikke muligt at se alle de sagshændelser, der er påført sagen i miniMAKS. Ved at klikke/markere en sagshændelse bliver informationerne for denne valgte linje vist til højre for linjen. Nogle hændelser er systemgenereret, hvorfor der kan fremkomme sagshændelser, som brugeren ikke selv har udført, men som automatisk er initieret af ERPO som et resultat af det øvrige sagsarbejde.

13.2 Sagsstatus

Herunder ses en tabel over statusser i ERPO, samt hvorvidt det for disse sager er muligt at se sagen eller arbejde på sagen.

Status

Se sagen

Arbejde på sagen

Status

Se sagen

Arbejde på sagen

Accepteret af tinglysningsretten

Aflyst

Afsluttet

Afventer anden sag

Afventer indsendelse til registrering

Afventer påsætning af matr.nr

Afventer svar fra kommunen

Afventer Tinglysningsretten

Afvist af Tinglysningsretten

Annulleret

Foreløbig afvist af Tinglysningsretten

Foreløbige sagsdata udstillet

GST godkendt

Klar til sagsbehandling

Modtaget

Påbegyndt revision

Revision udsat - sagen hjemsendt

Sagsgrundlag under opdatering

Slettet

Startet

Stedfæstet v/udtræk

Under endelig registrering

Under godkendelse

Under GST behandling

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. - Geodatastyrelsen