Kapitel 7: Bygning På Fremmed Grund

7.1 Tilknyt/fjern BFE til/fra sag

En BFE kan henholdsvis tilknyttes til sagen og fjernes fra sagen via menulinjen Udarbejd sag → Tilknyt/fjern BFE til/fra sag.

Tilknyt BFE til sag

Fjern BFE fra sag

Tilknyt BFE til sag

Fjern BFE fra sag

BFE tilknyttes ved tryk på Udarbejd sag → Tilknyt/fjern BFE til/fra sag → Tilknyt BFE til sag

Nedenstående dialog åbnes, hvorfra det er muligt at tilknytte den/de ønskede BFE via søgning på enten dennes BFE-nr, matr.nr., adresse eller jordstykke ID (a). Søgeresultaterne vises herefter (b) hvorfra det er muligt at selektere hvilke BFE-nr, der ønskes tilknyttet sagen ved at markere disse med et flueben. Efter selekteringen fremkommer tilvalgte BFE-nr (c), der tilknyttes sagen ved at trykke på Gem og luk. Såfremt der tilknyttes et BFE-nr, som også indgår i en anden sag, der er under behandling vil denne blive markeret med et rødt udråbstegn. Ved at trykke på den blå pil vil venstre for den valgte ejendom, der har et udråbstegn, folder der sig en advarselsliste ud, hvorfra det er muligt at se hvilken sag der er tale om BFE-nr bliver anvendt. Sagsbehandleren på den eksisterende sag vil modtage en mail med information om, at samme BFE anvendes i den nærværende sag.

(Tryk på billede for større visning)

BFE fjernes fra sagen ved tryk på Udarbejd sag → Tilknyt/fjern BFE til/fra sag → Fjern BFE fra sag

Nedenstående dialog åbnes, hvorfra det er muligt at fjerne den/de ønskede BFE fra sagen. Dette gøres ved at trykke på det BFE-nr, der ønskes fjernet, hvorefter knappen Slet bliver aktiv. Ved at trykke på Slet fjernes den ønskede BFE fra sagen. Når en BFE bliver fjernet vil denne ikke længere være synlig i listen. For at arbejde videre i sagen skal dialogboksen lukkes ved tryk på knappen Annuller.

(Tryk på billede for større visning)

Bemærk, der bør kun udtrækkes de BPFG’er som skal behandles i CAD, og når GML-filen med CAD-ændringer er uploadet, kan der efterfølgende udtrækkes øvrige BPFG’er.

7.2 Tilføj forandringer

Det er via menulinjen Udarbejd sag → Tilføj forandring muligt at vælge forandringstyperne:

  • Registrering af ny BPFG på havet

  • BPFG - Ændring af relation til SFE

  • Stedfæstelse af BPFG

  • Afregistrering af bygning

  • Sammenlægning af BPFG

  • Udskillelse af BPFG

Bemærk, at når GML-fil tilknyttes sagen, vil alle eksisterende forandringer slettes. Det anbefales derfor, at der tages stilling til sagens udformning først, og derefter uploades GML-fil og forandringer udarbejdes.

7.2.1 Registrering af ny BPFG på havet

Hvis der ud fra feltet ‘Forandringstyper’ vælges Registrering af ny BPFG på havet vises nedenstående:

Når GML-filen er uploadet, vil det fremgå af “Geometri” med et antal af løbenumre, som afspejler mængden af BPFG-flader i GML-filen. For at vælge, hvilken BPFG der skal registreres, vælges løbenummeret ud fra funktionen “Geometri”. Herefter trykkes på Gem forandring, hvis der ikke skal laves flere identiske forandringer. Hvis der skal registreres flere bygninger på havet, trykkes på Gem og ny forandring.

7.2.2 BPFG - Ændring af relation til SFE

Hvis der ud fra feltet ‘Forandringstyper’ vælges BPFG- Ændring af relation til SFE vises nedenstående:

Efter valg af ‘BFE’ skal feltet ‘BPFG til opdatering’ samt ‘Ny værdi’ udfyldes. For at gemme indtastningerne trykkes på knappen Gem og afslut og hvis indtastningerne ønskes gemt og endnu en forandring ønskes tilføjet trykkes på knappen Gem og ny forandring.

7.2.3 Stedfæstelse af BPFG

Hvis der ud fra feltet ‘Forandringstyper’ vælges Stedfæstelse af BPFG vises nedenstående:

Her kræves det, at der forud for forandringen er uploadet en GML-fil således, at BPFG’en kan tilknyttes og derved stedfæstes. Herefter skal det udvælges, hvilken BPFG der skal stedfæstes, ved at vælge den fra dropdown-menuen ud fra ‘BPFG til opdatering’. Herefter skal der vælges, om BPFG’en ligger på havet. Dette gøres ved at trykke på dropdown-menuen ud fra ‘På havet’ og vælge Ja eller Nej. For at gemme indtastningerne trykkes på knappen Gem og afslut og hvis indtastningerne ønskes gemt og endnu en forandring ønskes tilføjet trykkes på knappen Gem og ny forandring.

Bemærk: Såfremt BPFG ønskes inddelt i ejerlejligheder, skal dette gøres, førend opdatering af BBR, udstilling af data og registrering. For vejledning i tilføjelse af øvrige forandringstyper, jf. https://geodatastyrelsen.atlassian.net/wiki/spaces/ERPO/pages/3880717226.

7.2.4 Afregistrering af bygning

Hvis der ud fra feltet ‘Forandringstyper’ vælges Afregistrering af bygning vises nedenstående:

Efter valg af ‘Afregistrering af bygning’ er det muligt at angive hvilken bygning, der skal afregistreres. For at gemme indtastningerne trykkes på knappen Gem og afslut og hvis indtastningerne ønskes gemt og endnu en forandring ønskes tilføjet trykkes på knappen Gem og ny forandring.

7.2.5 Sammenlægning af BPFG

Hvis der ud fra feltet ‘Forandringstyper’ vælges Sammenlægning af BPFG vises nedenstående:

Her skal modtagende og afgivende BPFG oplyses ved tryk på dropdown-menuerne. Når den ønskede BPFG er udvalgt, skal der efterfølgende vælges, om den pågældende BPFG befinder sig på havet eller ej. Dette gøres ved tryk på dropdown-menuen ‘På havet’, og her vælges Ja eller Nej. Herefter trykkes der på Gem forandring eller Gem og ny forandring, hvis der ønskes flere af denne forandringstype lavet.

7.2.6 Udskillelse af BPFG

Hvis der ud fra feltet ‘Forandringstyper’ vælges Udskillelse af BPFG vises nedenstående:

Ved udskillelse kræves det, at der er en GML-fil uploadet på sagen med løbenummer og geometri på den nyopståede BPFG. Derfra skal det vælges, hvor udskillelsen skal udføres ved tryk på dropdown-menuen ud fra punktet ‘BPFG hvor udskillelse skal udføres’. Herefter skal den nye BPFG udvælges ved dropdown-menuen ‘Ny BPFG’. Når ønskede BPFG er udvalgt, skal der efterfølgende vælges, om den pågældende BPFG befinder sig på havet eller ej. Dette gøres ved tryk på dropdown-menuen ‘På havet’, og her vælges Ja eller Nej. Herefter trykkes der på Gem forandring eller Gem og ny forandring, hvis der ønskes flere af denne forandringstype lavet.

7.3 Tilføj geometri til BPFG

For at kunne arbejde i en sag med BPFG, skal der tilknyttes geometri til sagen i form af en GML-fil udarbejdet i CAD.

Bemærk: Der er specifikke krav til GML-filens format.

Bemærk: Geometri kan på en BPFG både angives som en flade eller multipolygon.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <mat:FeatureCollection gml:id="ERPO_BPFG_extract" xmlns:mat="https://schemas.gst.dk/mat/erpo" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="https://schemas.gst.dk/mat/erpo ERPOBPFGImportEksport.xsd" > <mat:featureMember> <mat:Sagsinfo> <mat:sagsId>150000865</mat:sagsId> <mat:rekvirentRef>Testsag for BPFG eksport</mat:rekvirentRef> <mat:EksportTidspunkt>2022-06-20T10:43:15</mat:EksportTidspunkt> </mat:Sagsinfo> </mat:featureMember> <mat:featureMember> <mat:BygningPaaFremmedgrundGeometri lokalid="100232002"> <mat:fladegeometri> <gml:MultiSurface srsName="EPSG:25832"> <gml:surfaceMember> <gml:Polygon> <gml:exterior> <gml:Ring> <gml:curveMember> <gml:Curve> <gml:segments> <gml:LineStringSegment> <gml:posList srsDimension="2">575244.84 6224780.76 575252.3 6224767.77 575286.12 6224785.49 575271.03 6224809.8 575264.84 6224805.95 </gml:posList> </gml:LineStringSegment> </gml:segments> </gml:Curve> </gml:curveMember> <gml:curveMember> <gml:Curve> <gml:segments> <gml:Arc> <gml:posList srsDimension="2">575264.84 6224805.95 575251.71 6224795.76 575244.84 6224780.76 </gml:posList> </gml:Arc> </gml:segments> </gml:Curve> </gml:curveMember> </gml:Ring> </gml:exterior> <gml:interior> <gml:LinearRing> <gml:posList srsDimension="2">575278.74 6224787.21 575262.86 6224778.09 575258.86 6224785.48 575269.64 6224798.88 575270.95 6224796.27 575273.56 6224797.58 575278.74 6224787.21 </gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:interior> </gml:Polygon> </gml:surfaceMember> <gml:surfaceMember> <gml:Polygon> <gml:exterior> <gml:Ring> <gml:curveMember> <gml:Curve> <gml:segments> <gml:LineStringSegment> <gml:posList srsDimension="2">575344.84 6224880.76 575352.3 6224867.77 575386.12 6224885.49 575371.03 6224909.8 575364.84 6224905.95 </gml:posList> </gml:LineStringSegment> </gml:segments> </gml:Curve> </gml:curveMember> <gml:curveMember> <gml:Curve> <gml:segments> <gml:Arc> <gml:posList srsDimension="2">575364.84 6224905.95 575351.71 6224895.76 575344.84 6224880.76 </gml:posList> </gml:Arc> </gml:segments> </gml:Curve> </gml:curveMember> </gml:Ring> </gml:exterior> <gml:interior> <gml:LinearRing> <gml:posList srsDimension="2">575378.74 6224887.21 575362.86 6224878.09 575358.86 6224885.48 575369.64 6224898.88 575370.95 6224896.27 575373.56 6224897.58 575378.74 6224887.21 </gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:interior> </gml:Polygon> </gml:surfaceMember> </gml:MultiSurface> </mat:fladegeometri> </mat:BygningPaaFremmedgrundGeometri> </mat:featureMember> </mat:FeatureCollection>

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <mat:FeatureCollection xmlns:mat="https://schemas.gst.dk/mat/erpo" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" gml:id="ERPO_BPFG_extract" xsi:schemaLocation="https://schemas.gst.dk/mat/erpo/ERPOBPFGImportEksport.xsd"> <mat:featureMember> <mat:Sagsinfo> <mat:sagsId>100159036</mat:sagsId> <mat:rekvirentRef xsi:nil="true"/> <mat:EksportTidspunkt>2023-10-09T09:04:14.843+02:00</mat:EksportTidspunkt> </mat:Sagsinfo> </mat:featureMember> <mat:featureMember> <mat:BygningPaaFremmedgrundGeometri lokalid="752219"> <mat:fladegeometri> <gml:MultiSurface srsName="EPSG:25832"> <gml:surfaceMember> <gml:Polygon> <gml:exterior> <gml:LinearRing> <gml:posList srsDimension="2">554702.436 6324096.370 554699.512 6324096.470 554699.512 6324090.460 554702.566 6324090.430 554702.436 6324096.370</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon> </gml:surfaceMember> <gml:surfaceMember> <gml:Polygon> <gml:exterior> <gml:LinearRing> <gml:posList srsDimension="2">554702.424 6324088.502 554693.662 6324088.502 554693.688 6324084.697 554702.290 6324084.697 554702.424 6324088.502</gml:posList> </gml:LinearRing> </gml:exterior> </gml:Polygon> </gml:surfaceMember> </gml:MultiSurface> </mat:fladegeometri> </mat:BygningPaaFremmedgrundGeometri> </mat:featureMember> </mat:FeatureCollection>

 

Det er muligt at importere geometri til sagen via menulinjen ved at trykke på Geometri → Importer fra CAD:

Ved at trykke på knappen Vælg filer er det muligt at vælge den GML-fil, der ønskes importeret til sagen. Det er muligt at importere mere end en GML-fil. Så længe geometrien ikke hører til samme BPFG, vil de alle lægge sig på sagen. Efter valg af en eller flere geometrifiler er det muligt at trykke på knappen Upload, hvorefter filerne importeres.

Efter import er det i sagsoversigten under ‘Eftersituation’ muligt at se, hvilke bygninger den importerede geometri tilhører. Ved at markere med flueben og slutteligt trykke på Tilføj geometri til sag vil den importerede geometri endeligt lægges på sagen tilknyttet de rette BPFG’er. Hvis der er geometri, som ikke matcher ejendommenes metadata fremkommer en meddelelse herom ved upload. Ved at trykke på knappen til højre for Tilføj geometri til sag er det muligt at se informationer om eventuelle fejl ved import.

Efter geometrien er tilføjet til sagen er det muligt at markere ‘Samlet fast ejendom’ i kortoversigten og derved få visualiseret, hvor bygningerne er placeret på SFE’en.

Såfremt der senere måtte komme ændringer til geometrien er det muligt at importere en ny GML-fil fra CAD, som automatisk erstatter den gamle import.

7.4 Eksporter geometri

For at foretage ændringer i geometrien i CAD, skal geometrien eksporteres og derefter på ny importere igen til ERPO. Eksport foregår via menulinjen ved at trykke på Geometri → Eksporter til CAD.

 

Søg i vejledningen:

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. - Geodatastyrelsen