Kapitel 9: Kontroller sag

9.1 Kontroller sag

I ERPO køres løbende en række automatiske kontroller, efterhånden som der sker hændelser på sagen. En del af disse kontroller kan også køres manuelt via menupunktet Kontrol (a). Efter en kontrol er kørt vil der fremkomme en meddelelse herom (b). Opdater evt. din browser eller tryk på Kontrol → Vis kontrolresultater. Prøv for eksempel at kør en Kontrol → Kontroller sag → Modtagelse for at se den aktuelle sags helbred. Efter meddelelsen om at kontrollen er kørt vil denne fremgå i sagsoversigten med tidsstempel herfor (c). Højreklik på kontrollen Det vil af kontrollen fremgå, om sagen har nogle sager, som har alvorlighedsgrad GO, STOP eller STOP_UDEN_TILLADELSE. Der kan læses mere om alvorlighedsgraderne og selve løsningen på kontrollen på .

9.2 Anvend funktionen ’Vis kontrolresultater’

Visningen af kontrolresultaterne kan anvendes som fejlfinding i sagerne, når kontrollerne er kørt. Ved tryk på Kontrol → Vis kontrolresultat vil en oversigt af tilgængelige kontrolrapporter blive tilgængelig i sagsoversigten (a). Listen foldes ud ved klik på pilen ud for ’Kontrolrapporter’.

I de tilfælde hvor kontrollens tekst vises med rød tekst, har kontrollen fundet fejl i sagsdata. Hvilke fejl det drejer sig om, og alvorlighedsgraden, vises når listen af fejl foldes ud ved tryk på pilen ud for kontrollen (a). Når der efterfølgende vælges en af kontrollens fejlbeskeder, vil der i bunden vises en beskrivelse af kontrollen (b), samtidig med at fokus i kortet flyttes til fejlens beliggenhed (c). Objektet med fejlen vil derefter befinde sig i centrer at kortet.

Herefter kan sagsdata opdateres i MIA eller ERPO, hvorefter sagen burde kunne indsendes uden stoppende fejl.

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. - Geodatastyrelsen