Kapitel 10: Udstilling af data

10.1 Udstilling af data

For alle typer sager gælder det, at data skal udstilles i Geodatabanken. Data bliver udstillet som foreløbige, indtil sagen er godkendt af Geodatastyrelsen og evt. Tinglysningsretten. Ved endelig godkendelse af sagen bliver de udstillede data markeret som gældende. Udstilling af data sker på sagen via menupunktet Høring/Udstilling. Når der trykkes på knappen Initier udstilling af data fremkommer en dialogboks som illustreret til højre på nedenstående. Ved at trykke på knappen Fortsæt opdateres data i både Geodatabanken og Ejerfortegnelsen. Såfremt initiering af udstillingen af data ikke udføres af brugeren i ERPO sker dette automatisk ved indsendelsen af sagen.

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. - Geodatastyrelsen