Kapitel 5: Sag på sag

I visse tilfælde kan der være flere matrikulære sager i gang i samme område. I disse tilfælde er der behov for, at de forskellige sagers myndighedshøring kan foregå parallelt, således at den ene sag bygger på data-resultatet af den anden – også kaldet sag-på-sag. Dette princip vises overordnet i nedenstående figur.

Til at understøtte dette var det tidligere muligt at anvende funktionalitet i MIA. Da anvendelse af UdstykningsKontrolSkemaet blev obligatorisk, var det dog ikke længere muligt at anvende MIA funktionaliteten til sag-på-sag, da sager der i MIA er lavet som sag-på-sag ikke kan importeres til ERPO, og dermed ikke kan sendes til kommunen.

GST har derfor fået indført ny funktionalitet til sag-på-sag, så det igen bliver muligt at sende en sag-på-sag til kommunen, og derudover har funktionaliteten nogle andre fordele:

  • Alle landinspektører kan starte en sag-på-sag på en anden landinspektørs sag, og dermed kan det være med til at afhjælpe problematikken omkring uaktualitet.

  • Sag-på-sag sager vil kunne sendes til GST, selvom sag1 endnu ikke er afsluttet eller endda sendt til GST.

Funktionaliteten sikrer, at der kun kan trækkes data ud fra sager, som er foreløbigt udstillet, hvilket typisk sker ifm. at sagen sendes til kommunen. Dermed er der en vis sandsynlighed, at data fra sagen er så endelige, at de kan anvendes i sag-på-sag.

5.1 Sag-på-sag funktionalitet i ERPO

Funktionaliteten indført i 2020 adskiller sig fra tidligere sag-på-sag funktionalitet i MIA. For forståelse af den ny funktionalitet anbefales det, at man læser beskrivelsen af den tidligere funktionalitet i næste afsnit. Den nye funktionalitet er beskrevet nedenfor. Som det ses, er den væsentligste forskel ift. tidligere, at

  • Funktionalitet til udtræk af data fra Sag 1 til Sag 2 er flyttet fra MIA til distributionsserveren

  • Funktionalitet til opdatering af Sag 2 er flyttet fra MIA til ERPO/SER.

Trin

Beskrivelse

Trin

Beskrivelse

1

Gældende produktionsdata i en MIA zip-fil downloades og importeres i Sag 1 i MIA. Sagens forandringer udarbejdes og relevante dokumenter importeres.

2

Når Sag 1 er klar, uploades den til ERPO. Når data er udstillet på Datafordeleren, vil sagens efterdata blive tilgængelige for download på MIA distribution.

Udstilling af data sker automatisk når sagen sendes til kommunen eller GST, men det kan også foretages manuelt i ERPO under “Høring/Udstilling” → “Initier udstilling af data”.

3

Til Sag 2 downloades fra MIA distributionsserveren en MIA zip-fil med efterdata fra Sag 1. Efterdata fra Sag 1 bliver nu til førdata for Sag 2 i MIA zip-filen.

Zip-filen importeres i MIA som ny sag. Sagens forandringer udarbejdes og relevante dokumenter importeres. Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge delnumre i Sag 2, som allerede er anvendt i Sag 1. Der kan desuden i Sag 2 kun benyttes matrikelnumre som i forvejen anvendes i Sag 1. Der kan således ikke suppleres med yderligere matrikelnumre i Sag 2.

4

Når Sag 2 er klar, uploades den til ERPO. I ERPO vil det af sagen fremgå, at det er en sag-på-sag samt sagsID på Sag 1:

Sag 2 kan nu sendes til kommunen via UKS.

Sag 2 kan også sendes til GST. Ved indsendelse af sagen vil aktualitetskontrollen ikke blive afviklet, fordi det er en ikke-opdateret sag-på-sag (som altid vil fejle i aktualitetskontrollen).

Det skal i øvrigt bemærkes, at igangværende sag-på-sag sager ikke udstilles foreløbigt på Datafordeleren.

5

Sag 1 afsluttes af GST. Hvis sag 2 er hos landinspektøren, modtager han mail om dette.

6

Sag 2 kan nu opdateres med gældende data og matrikelnumre, og bliver således til en “almindelig” sag.

Hvis sagen er hos landinspektør, er det landinspektøren, der skal opdatere sagen via ERPO.

Hvis sagen er hos GST, sørger GST for at sagen bliver opdateret.

Hvis landinspektør eller GST har ændret i sag 1 efter udtræk til sag 2, er der en risiko for, at sagen ikke opdateres korrekt, hvorved Sag 2 skal omarbejdes.

5.1.1 Ofte stillede spørgsmål

  • Hvad sker der, hvis jeg har trukket data ud fra en sag, og sagsdata i sag1 efterfølgende ændres af landinspektør eller GST?

    • Svar: Du vil stadig kunne sende din sag til kommune og GST, men du bør naturligvis vurdere, om ændringerne i sag1 har betydning for din sags formelle indhold. Derudover er der en risiko for, at ændringerne i sag1 vil medføre, at din sag-på-sag ikke vil kunne opdateres korrekt, når sag1 afsluttes, og dermed ikke kan afsluttes hos GST, hvilket vil medføre, at sagen skal omarbejdes. Bemærk, at hvis Sag2 skal omarbejdes efter Sag1 er afsluttet, skal der laves nyt “almindeligt” udtræk fra MIA distributionsserveren, og før dette kan foretages, skal Sag2 først “afregistreres” som sag-på-sag. Der er funktionalitet på vej, så du selv kan foretage denne afregistrering i ERPO, men i første omgang er du nødt til at bede GST om det ved at kontakte ERPO ServiceDesk med oplysning om sagsID for Sag2.

  • Hvorfor har jeg problemer med udskilte veje (7000-numre)?

    • Svar: Der er kendte fejl ift. sag-på-sag, hvis der er mere end én ny udskilt vej i sag1 eller hvis der både er nye veje i sag1 og sag2.

5.2 Tidligere sag-på-sag funktionalitet i MIA

For at give forståelse for den nye sag-på-sag funktionalitet beskrives her den tidligere funktionalitet i MIA til sammenligning.

Trin

Beskrivelse

Trin

Beskrivelse

1

Gældende produktionsdata i en MIA zip-fil downloades og importeres i Sag 1 i MIA. Sagens forandringer udarbejdes.

2

Fra Sag 1 i MIA vælges “Dan zip-fil som grundlag for ny sag“. Herved dannes en MIA zip-fil, som importeres i en ny sag i MIA (Sag 2). Denne sag kan nu udarbejdes og sagens dokumenter kan sendes i myndighedshøring.

3

Når Sag 1 er klar, indsendes den til GST (miniMAKS)

4

Sag 1 afsluttes af GST, hvorved sagens data kommer i produktionsdata

5

Til opdatering af sag 2 downloades gældende produktionsdata og importeres i MIA som “Importer matrikeloplysninger til opdatering af sag-på-sag”

6

Sag 2 i MIA bliver nu opdateret gældende data og nye matrikelnumre. Hvis der er ændret i sag 1 efter udtræk til sag 2 kan opdatering fejle, hvorved Sag 2 skal omarbejdes.

7

Sag 2 kan nu indsendes til GST

 

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. - Geodatastyrelsen