Kapitel 4: Matrikulær sag

Når en matrikulær sag er blevet overført fra MIA til ERPO, jf. https://geodatastyrelsen.atlassian.net/wiki/spaces/ERPO/pages/3880714924#3.1.1-Opret-sag-i-ERPO-via-MIA, skal sagen færdigudarbejdes i ERPO forud for indsendelse af sagen til GST. Følgende udføres i ERPO:

Bemærk at der findes en liste over de sagsoperationskoder, der bliver beskrevet i dette kapitel i

 

4.1 Tilføj geometri til Matrikulær sag

I arbejdet med sager, hvori geometrien ændres, skal der tilknyttes geometri til sagen i form af en GML-fil udarbejdet i CAD.

Bemærk: Der er specifikke krav til GML-filens format.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns:mat="https://schemas.gst.dk/mat/erpo" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:gmlsf="http://www.opengis.net/gmlsf/2.0" targetNamespace="https://schemas.gst.dk/mat/erpo" elementFormDefault="qualified" version="1.0"> <xs:annotation> <xs:appinfo source="http://schemas.opengis.net/gmlsfProfile/2.0/gmlsfLevels.xsd"> <gmlsf:ComplianceLevel>0</gmlsf:ComplianceLevel> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/> <xs:import namespace="http://www.opengis.net/gmlsf/2.0" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gmlsfProfile/2.0/gmlsfLevels.xsd"/> <xs:element name="FeatureCollection" type="mat:FeatureCollectionType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> <xs:complexType name="FeatureCollectionType"> <xs:complexContent> <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType"> <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="featureMember"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="gml:AbstractFeatureMemberType"> <xs:sequence> <xs:element ref="gml:AbstractFeature"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> <xs:element name="Sagsinfo" type="mat:Sagsinfo_Type" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> <xs:complexType name="Sagsinfo_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType"> <xs:sequence> <xs:element name="sagsId" nillable="false"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="rekvirentRef" nillable="true" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="EksportTidspunkt" type="xs:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> <xs:element name="Skelpunkt" type="mat:Skelpunkt_Type" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> <xs:complexType name="Skelpunkt_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType"> <xs:sequence> <xs:element name="geometryProperty" type="gml:PointPropertyType" nillable="false"/> <xs:element name="punktKlasse" nillable="false"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="lokalid" type="xs:string"/> <xs:attribute name="loebenr" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> <xs:element name="Matrikelskel" type="mat:Matrikelskel_Type" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> <xs:complexType name="Matrikelskel_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType"> <xs:sequence> <xs:element name="geometryProperty" type="gml:CurvePropertyType" nillable="false"/> <!-- restricted to LineString, Arc --> <xs:element name="skeltype" nillable="false"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="almindeligt"/> <xs:enumeration value="vejoggade"/> <xs:enumeration value="jernbane"/> <xs:enumeration value="midtlinie"/> <xs:enumeration value="soegraense"/> <xs:enumeration value="kystlinie"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="lokalid" type="xs:string"/> <xs:attribute name="loebenr" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> <xs:element name="Centroide" type="mat:Centroide_Type" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> <xs:complexType name="Centroide_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType"> <xs:sequence> <xs:element name="geometryProperty" type="gml:PointPropertyType" nillable="false"/> <xs:element name="matrikelnummer" nillable="false"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"/> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="lokalid" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> <xs:element name="Fredskovsgraense" type="mat:Fredskovsgraense_Type" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> <xs:complexType name="Fredskovsgraense_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType"> <xs:sequence> <xs:element name="geometryProperty" type="gml:CurvePropertyType" nillable="false"/> <!-- restricted to LineString --> <xs:element name="forloeb" nillable="false"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="skalfoelgeskel"/> <xs:enumeration value="skalfoelgeskelbillede"/> <xs:enumeration value="skalikkefoelgeskelbillede"/> <xs:enumeration value="lukkelinie"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="lokalid" type="xs:string"/> <xs:attribute name="loebenr" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> <xs:element name="Strandbeskyttelseslinje" type="mat:Strandbeskyttelseslinje_Type" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> <xs:complexType name="Strandbeskyttelseslinje_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType"> <xs:sequence> <xs:element name="geometryProperty" type="gml:CurvePropertyType" nillable="false"/> <!-- restricted to LineString --> <xs:element name="forloeb" nillable="false"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="skalfoelgeskel"/> <xs:enumeration value="skalfoelgeskelbillede"/> <xs:enumeration value="skalikkefoelgeskelbillede"/> <xs:enumeration value="lukkelinie"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="lokalid" type="xs:string"/> <xs:attribute name="loebenr" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> <xs:element name="Klitfredningslinje" type="mat:Klitfredningslinje_Type" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> <xs:complexType name="Klitfredningslinje_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType"> <xs:sequence> <xs:element name="geometryProperty" type="gml:CurvePropertyType" nillable="false"/> <!-- restricted to LineString --> <xs:element name="forloeb" nillable="false"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="skalfoelgeskel"/> <xs:enumeration value="skalfoelgeskelbillede"/> <xs:enumeration value="skalikkefoelgeskelbillede"/> <xs:enumeration value="lukkelinie"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="lokalid" type="xs:string"/> <xs:attribute name="loebenr" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> <xs:element name="OptagetVej" type="mat:OptagetVej_Type" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> <xs:complexType name="OptagetVej_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType"> <xs:sequence> <xs:element name="geometryProperty" type="gml:CurvePropertyType" nillable="false"/> <!-- restricted to LineString --> </xs:sequence> <xs:attribute name="lokalid" type="xs:string"/> <xs:attribute name="loebenr" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> <xs:element name="Nullinje" type="mat:Nullinje_Type" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> <xs:complexType name="Nullinje_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType"> <xs:sequence> <xs:element name="geometryProperty" type="gml:CurvePropertyType" nillable="false"/> <!-- restricted to LineString --> </xs:sequence> <xs:attribute name="lokalid" type="xs:string"/> <xs:attribute name="loebenr" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> <xs:element name="KosmetiskMatrikelNr" type="mat:KosmetiskMatrikelNr_Type" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> <xs:complexType name="KosmetiskMatrikelNr_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType"> <xs:sequence> <xs:element name="geometryProperty" type="gml:PointPropertyType" nillable="false"/> <xs:element name="matrikelnummer" nillable="false"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"/> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="lokalid" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> <xs:element name="KosmetiskVejLitra" type="mat:KosmetiskVejLitra_Type" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/> <xs:complexType name="KosmetiskVejLitra_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType"> <xs:sequence> <xs:element name="geometryProperty" type="gml:PointPropertyType" nillable="false"/> <xs:element name="vejlitra" nillable="false"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"/> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="lokalid" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:schema>

4.2 MIA-funktionalitet i ERPO - Generelle funktionaliteter

Som en del af ”Sikring af MIA”-projektet (læs nærmere her: ), er det i ERPO blevet muligt efter fase 1 af projektet at tilknytte jordstykker, indtaste basisoplysninger og ejeroplysninger om ejendommen (ejeroplysninger, arealanvendelse), foretage forandringer med rene registerændringer (nyberegning, ændring af landbrugsnotering) og danne en skematisk redegørelse. Dette beskrives nærmere nedenfor.

4.2.1 Tilknytning af jordstykker

Efter af have oprettet en sag, jf. afsnit er det muligt at tilknytte jordstykker til sin sag i sagsvisningen. Dette gøres ved at trykke på Udarbejd sag → Tilknyt jordstykke til matr.sag → Tilknyt jordstykke til sag (a). Herefter åbnes tilknytningsmuligheden i sagsoversigten (b). Det er herfra muligt at tilknytte ønskede ejendomme efter søgekriterierne matr.nr. og ejerlav, BFE-nr eller adresse (b1). Efter at have trykket på Søg (b2) vises der nedenfor de fremsøgte jordstykker, der er fundet på baggrund af indtastede søgekriterier (b4). Bemærk at det er muligt at trykke på Vis BFE, hvorefter alle matrikelnumre i ejendommen fremsøges og vises i kortet. De jordstykker som ønsket tilknyttet til sagen skal der sættes et flueben ved, hvorefter disse nedenfor vil fremgå af listen over valgte jordstykker (b5). Såfremt et jordstykke allerede er udtrukket i en anden sag vil et orange advarselsikon med et udråbstegn fremkomme. Den blå cirkel med den hvide pil til venstre i (b4) kan vise hvilke andre jordstykker, der findes i ejendommen. Det er også muligt at udvælge jordstykker med en tekstfil. Dette gøres ved tryk på Upload (b3), hvorefter der vises et popup-vindue, hvor det er muligt at udvælge jordstykker ud fra en tekstfil af typen .csv eller .txt. Herefter vil jordstykkerne fremgå af listen over valgte jordstykker (b5). Det er muligt under hele udvælgelsesforløbet at få vist de udvalgte jordstykker i kortet ved tryk på Vis valgte i kortet, hvorefter de vil blive fremhævet i kortet. Når selekteringen er færdig trykkes der på Gem og luk (b6). Jordstykkerne er nu blevet tilføjet til sagen. Såfremt de ikke fremkommer i kortvisningen anbefales det at trykke på knappen Genindlæs øverst i sagsvisningen.

4.2.2 Indtastning af basis- og ejeroplysninger om ejendomme

Når der til sagen er tilknyttet jordstykker er det muligt i sagsoversigten at indtaste basis- og ejeroplysninger om ejendommene i både deres start- og slutstatus. Oprettede ejeroplysninger gemmes lokalt på sagen, således at de kun skal indtastes én gang, og derefter kan de blot indhentes. Dette gælder dog kun for den pågældende sag.

4.2.2.1 Indtastning af oplysninger i startstatus

For at indtaste basis- og ejeroplysninger i startstatus for en ejendom skal der trykkes på redigeringsikonet (a) for den ejendom hvorpå indtastninger ønskes foretaget i førsituationen. Efter at have trykket på redigeringsikonet fremkommer en dialogboks. I denne er det muligt at se ejendommens BFE nr., dennes ejendomsbetegnelse og desuden er det i feltet: ‘Arealanvendelse’ muligt at angive, om ejendommens arealanvendelse er Bebyggelse med helårsbeboelse, Erhvervsbebyggelse, Gartneri, Landbrugsdrift eller Sommerhus (a1).

Såfremt det ønskes at angive ejer(e) for ejendommen trykkes der på knappen Rediger ejer (b), hvorefter en ny dialogboks åbnes. Ved at trykke på knappen Tilføj ny ejer til sag (b1), er det muligt manuelt at indtaste de ejeroplysninger, der skal tilføjes på ejendommen, hvorimod hvis der trykkes på knappen Hent registrerede ejeroplysninger (b2) hentes der ejeroplysninger fra Tingbogen. Såfremt de hentede oplysninger fra Tingbogen ønskes tilføjet som ejer, skal denne hentede oplysning markeres med flueben, hvorefter der skal trykkes på knappen Overfør valgte ejere til sag (b3). Herefter er det muligt at redigere i de hentede registrerede ejeroplysninger under den tilføjede ejer. Bemærk, at der for hver gang, der trykkes på enten Tilføj ny ejer til sag eller Overfør valgte ejere til sag, at der tilføjes en ny ejeroplysning i dialogboksen, som vil fremgå af den skematiske redegørelse. Såfremt en ejeroplysning skal fjernes fra en sag, kan dette gøres ved at trykke på skraldespandsikonet ud for ejeroplysningerne. Når indtastningerne for ejeroplysningerne er udført kan der trykkes på Gem og retur til SFE (b4).

Såfremt det ønskes at angive ejendomsbeliggenheden for den valgte ejendom på skematisk redegørelse, kan der trykkes på knappen Rediger ejendomsbeliggenhed (c), hvorefter en ny dialogboks åbnes. Herfra er det muligt at indtaste ønskede oplysninger. Når indtastningerne for ejendomsbeliggenheden er udført kan der trykkes på Gem og retur til SFE (c1).

Når alle oplysninger for arealanvendelse, ejer- og ejendomsbeliggenhedsoplysningerne er indtastet, er det muligt enten at trykke på Gem og luk (retur til sagsvisningen), Gem og næste (a2) (udfylde arealanvendelse, ejer- og ejendomsbeliggenhedsoplysningerne for den næste tilknyttede ejendom til sagen) eller Gem og forrige.

4.2.2.1 Indtastning af oplysninger i slutstatus

For at indtaste basis- og ejeroplysninger i slutstatus for en ejendom skal der trykkes på redigeringsikonet (a) for den ejendom hvorpå indtastninger ønskes foretaget i eftersituationen. Efter at have trykket på redigeringsikonet fremkommer en dialogboks. I denne er det muligt at se ejendommens BFE nr. og dennes ejendomsbetegnelse. Desuden er det i feltet: ‘Arealanvendelse’ muligt at angive, om ejendommens arealanvendelse er Bebyggelse med helårsbeboelse, Erhvervsbebyggelse, Gartneri, Landbrugsdrift eller Sommerhus (a1).

Såfremt det ønskes at angive køber(e) for ejendommen trykkes der på knappen Rediger køber (b), hvorefter en ny dialogboks åbnes. Ved at trykke på knappen Tilføj ny køber til sag (b1), er det muligt manuelt at indtaste de ejeroplysninger, der skal tilføjes på ejendommen. Bemærk, at der for hver gang, der trykkes på Tilføj ny køber til sag, at der tilføjes en ny køberoplysning i dialogboksen, som vil fremgå af den skematiske redegørelse. Såfremt en køberoplysning skal fjernes fra en sag, kan dette gøres ved at trykke på skraldespandsikonet ud for køberoplysningerne. Når indtastningerne for køberoplysningerne er udført kan der trykkes på Gem og retur til SFE (b2).

Såfremt det ønskes at angive ejendomsbeliggenheden for den valgte ejendom på skematisk redegørelse kan der trykkes på knappen Rediger ejendomsbeliggenhed, hvorefter en ny dialogboks åbnes. Herfra er det muligt at indtaste ønskede oplysninger. Når indtastningerne for ejendomsbeliggenheden er udført kan der trykkes på Gem og retur til SFE. Beskrivelsen for behandlingen af dialogboksen for Rediger ejendomsbeliggenhed er givet i afsnit .

Foruden der er muligt at udføre ovenstående kommandoer, er det også muligt i eftersituationen at foretage nyberegninger af ejendommens arealer. Dette gøres ved at trykke på knappen Rediger arealer ud for det relevante jordstykke. Ved at trykke på Rediger arealer åbnes en ny dialogboks til dannelse af en forandring med nyberegning - læs nærmere her: .

Når alle oplysninger for arealanvendelse, ejer- og ejendomsbeliggenhedsoplysningerne er indtastet, er det muligt enten at trykke på Gem og luk (a2) (retur til sagsvisningen), Gem og næste (udfylde arealanvendelse, ejer- og ejendomsbeliggenhedsoplysningerne for den næste tilknyttede ejendom til sagen) eller Gem og forrige.

4.2.3 Tilføjelse af forandringer

For at tilføje en forandring til sagen, skal der trykkes på Udarbejd sag → Tilføj forandring. Herefter åbnes der en ny dialogboks, hvorfra det er muligt enten at vælge forskellige forandringstyper. Såfremt det ønskes at redigere i en forandring skal denne findes i sagsoversigten, hvorfra det er muligt at trykke på redigeringsikonet ud fra forandringen. Det er ligeledes muligt at slette en forandring ved at trykke på slet-ikonet ud for forandringen. Vejledning i individuelle forandringstyper findes her: .

4.2.4 Dannelse af skematisk redegørelse

Undervejs i udarbejdelsen af en sag vil sagens skematiske redegørelse fremgå under sagsoversigten i fanen ‘Sagsbilag’. Såfremt den skematiske redegørelse for den aktuelle sag ønsket tilpasset ud fra nogle specifikke præferencer er dette muligt via Bilag → Skematisk Redegørelse - Opsætning. En ny dialogboks åbner. Via den nye dialogboks, er det muligt at angive, om det af den skematiske redegørelse ønskes, at ‘Alle jordstykker for berørte ejendomme’ vises eller ‘Kun ændrede jordstykker’ vises (a). Derudover er det muligt, at sortere i, om den skematiske redegørelse skal bygges op efter den ‘Anbefalet rækkefølge’ eller efter den rækkefølge hvorfra oprettelserne er foretaget (b). Desuden er det muligt at vælge om formatet af den skematiske redegørelse skal vises i A4 eller A3 format (c). Slutteligt er det også muligt via markering med flueben at angive i den skematiske redegørelse om sagens ændringer er omfattet af en kendelse/dom. Såfremt dette er tilfældet er det muligt at supplere den skematiske redegørelse med en tekst (d). Når de ønskede oplysninger er angivet er det muligt at trykke på knappen Gem og luk (e). Generel opsætning af logo for den skematiske redegørelse findes på ERPO forsiden, som tilgås via knappen Hjem - se .

4.2.5 Dannelse af ændringskort

Under sagsudarbejdelsen, er det muligt at danne et ændringskort i ERPO. Dette gøres ved at trykke Bilag → Dan Ændringskort.

Herefter vil der blive vist et vindue, og det er muligt at udvælge det område som ønskes vist på ændringskortet (a). I kortet, vil der fremgå en firkant, som illustrerer det udvalgte område, som vil blive vist i ændringskortet (b). Denne firkant kan flyttes ved at holde venstre museknap nede, mens musen er på firkanten og trække firkanten til det ønskede område. Det der ønskes vist i ændringskortet, skal placeres over den tværgående streg, da alt det der befinder sig under stregen vil blive placeret bag den kosmetiske tekst (c). For at forstørre/formindske det udvalgte område, som vil fremgå af ændringskortet, kan der ændres i Måleforholdet i det åbne vindue (a).

 

I det åbne vindue, er det udover måleforhold (b), muligt at ændre på ændringskortets retning og papirstørrelse (a) og angive et navn på ændringskortet (c). Når informationerne er udfyldt, benyttes Dan ændringskort (d) i bunden, hvorefter ændringskortet vil fremgå af bilagslisten. For at lukke vinduet uden at danne et ændringskort, benyttes knappen Afslut ændringskort (e). Knappen Lås ramme låser for flytning af det udvalgte område i kortet, dvs. det ikke er muligt at flytte firkanten i kortet, så længe denne funktion er aktiveret. Denne funktion slås fra ved at trykke på Oplås ramme.

4.2.6 Udpeg skel i kortvinduet

I mange forandringer, vil udførelsen af dele af forandringen kræve, at et skel udpeges. Dette udføres typisk via museklik med den almindelige musemarkør, men kan også udføres på alternative måder, som kan gøre udpegningen nemmere, da funktionerne ikke kræver den samme høje præcision, som den almindelige musemarkør.

Når en forandring udarbejdes, og dialogboksen for den pågældende forandring er åben, er det muligt at trykke på ikonerne over kortbilledet. Her findes en sektion af funktioner, som muliggør udvælgelse af elementer på forskellig vis.

Her findes tre valgmuligheder, henholdsvis Vælg elementer vha. punkt, Vælg elementer vha. linje og Vælg elementer vha. polygon.

4.2.6.1 Vælg elementer vha. punkt

Funktionen Vælg elementer vha. punkt benytter et punkt til udvælgelse, men vil pege på det nærmeste skel og kræver derved ikke en meget præcis udpegning. Funktionen udvælges ved tryk på funktionen ovenover kortvinduet, og derefter ved klik på kortet, nær det pågældende skel. Eksempel vist i nedenstående, hvor skellet er blevet udpeget, selvom musemarkøren ikke er placeret direkte ovenpå skellet.

4.2.6.2 Vælg elementer vha. linje

Funktionen Vælg elementer vha. linje benytter en linje til udvælgelse, og dvs. at alle skel der berøres af den placerede linje vil blive udpeget. Udpegningen sker ved tryk på funktionen ovenover kortet, og herefter skal man klikke i kortvinduet mindst 2 gange for at der dannes en linje mellem de indsatte punkter. Dette kan gøres så mange gange, som der ønskes. Når sidste punkt er indsat, skal man dobbelt-klikke, og de skel, som linjerne berører, vil blive udpeget. Eksempel på udpegning er vist i nedenstående billede.

4.2.6.3 Vælg elementer vha. polygon

Funktionen Vælg elementer vha. polygon benytter en polygon til udvælgelse, og dvs. at alle skel der berøres af den placerede polygon vil blive udpeget. Udpegningen sker ved tryk på funktionen ovenover kortet, og herefter skal man klikke i kortvinduet mindst 3 gange for at der dannes en polygon mellem de indsatte punkter. Dette kan gøres så mange gange, som der ønskes. Når sidste punkt er indsat, skal man dobbelt-klikke, og de skel, som polygonen berører, vil blive udpeget. Eksempel på udpegning er vist i nedenstående billede.

4.2.7 Rediger kortelementer

Funktionen Rediger kortelementer kan benyttes til at ændre forskellige elementer i kortet, eksempelvis attributter, delnumre og master matrikelnumre. Hver funktion vil blive gennemgået individuelt.

4.2.7.1 Ændre attributter

Ved benyttelse af funktionen Ændre attributter, som findes under Udarbejd sag → Rediger kortelementer → Ændre attributter (a), er det muligt at ændre attributter for diverse kortelementer, herunder skelpunkter, matrikelskel mm. Når funktionen er valgt, skal et kortelement udvælges ved at klikke på det i kortet.

Det anbefales, at øvrige kortelementer slås fra ved klik på diverse kortlag under Kortindhold (b).

Når et kortelementer er udpeget, vil en dialogboks vises. Her kan den ønskede ændring udføres ved at klikke på dropdown-listen og ændre attributten. Herefter trykkes på Gem og ny, hvis en tilsvarende ændring ønskes udført. Når alle ønskede ændringer af denne type er udført, kan der trykkes på Gem og luk, hvorefter ændringen gemmes og dialogboksen lukkes.

4.2.7.2 Ændre delnummer

Med funktionen Ændre delnummer er det muligt at ændre talangivelsen for et delnummer. Funktionen findes under Udarbejd sag → Rediger kortelementer → Ændre delnummer.

Når funktionen er valgt, vil der åbne en dialogboks. I det første trin, skal der udvælges hvilket delnummer der ønskes redigeret. Dette gøres ved at trykke på dropdown-listen og udvælge det ønskede delnummer. Herefter trykkes på Næste.

Herefter er der 2 valgmuligheder. Det er muligt enten at bytte delnummeret med et andet eksisterende delnummer i sagen, eller ændre det til et nyt. Hvis delnummeret ønskes byttet med et eksisterende delnummer, vælges dropdown-listen ud for “Byt med” (a), og det ønskede delnummer udvælges. Hvis der derimod ønskes et helt nyt delnummer, udfyldes tekstfeltet ud for “Ændre til nyt” (b) med det ønskede delnummer.

Herefter trykkes på Gem og ny, hvis en tilsvarende ændring ønskes udført. Når alle ønskede ændringer af denne type er udført, kan der trykkes på Gem og luk, hvorefter ændringen gemmes og dialogboksen lukkes.

4.2.7.3 Flyt master-matr.nr.

Funktionen Flyt master-matr.nr. benyttes, når et master-matrikelnummer ønskes flyttet i kortet. Funktionen findes under Udarbejd sag → Rediger kortelementer → Flyt master-matr.nr.

Når funktionen er valgt, vil der blive vist en dialogboks (a). Herefter skal det master-matrikelnummer der ønskes flyttet udvælges ved at klikke på det i kortet. Når dette er gjort, skal der trykkes på funktionen Flyt centroide (b) som fremgår med som et gult kryds over kortbilledet, hvorefter det er muligt at pege i kortet på den ønskede lokation for master-matrikelnummeret. Den nye lokation for Master-matrikelnummeret vil herefter fremgå med rød skrift i kortet (c). Når master-matrikelnummeret er flyttet, trykkes på Gem og luk for at afslutte.

4.2.8 Udret skel

Udret skel-funktionen benyttes til at udrette skel, hvor skel eventuelt er fjernet, og der er overflødige skelpunkter tilbage. Der er to muligheder for udrettelse af skel. Det anbefales, at der kun benyttes én af de to funktioner ved udarbejdelse af en sag.

4.2.8.1 Udret skel - Kortkontrol

Det er muligt at udrette skel via funktionen Udarbejd sag → Kortkontrol. Herfra åbnes en dialogboks, hvor det er muligt at udrette skel ved markering af boksen ud fra “Udret skel”.

Herefter trykkes der på Udfør kontrol, og ERPO vil udrette skel, hvor der er behov for dette.

4.2.8.2 Udret skel - Anmod om endelig registrering

Når sagen indsendes til endelig registrering via funktionalitet Registrering → Anmod om Endelig Registrering, vil en dialogboks vises med teksten “Skal der udføres skeludretning?”.

Ved klik på Ja, vil ERPO lave en skeludretning og fjerne eventuelle overflødige skelpunkter. Ved tryk på Nej, vil anmodningen om endelig registrering fortsætte som normalt, som beskrevet i .

4.3 MIA-funktionalitet i ERPO - Udarbejdelse af Forandringer

Som en del af ”Sikring af MIA”-projektet (læs nærmere her: ), er det i ERPO blevet muligt at udarbejde forandringer i ERPO. De pågældende forandringer og processen for udarbejdelsen er beskrevet i dette afsnit.

4.3.1 Forandringer

Det er muligt at påbegynde arbejdet med forandringer, når de pågældende jordstykker er tilknyttet sagen (jf. kapitel 4.1.1). Når jordstykkerne er tilknyttet, trykkes der på Udarbejd sagTilføj Forandring.

Herefter fremgår et nyt vindue, hvorfra det er muligt at vælge en forandringstype, herunder:

 • Ændring af fælleslodnotering

 • Skelforretning

 • Sammenlægning

 • Arealoverførsel

 • Udstykning

 • Noteringsændring (Beskrevet i 4.1.3.1)

 • Ændring af arealoplysninger for jordstykke (Beskrevet i 4.1.3.2)

For vejledning i en specifik forandringstype, kan der med fordel scrolles ned til det afsnit, hvoraf den ønskede forandringstype fremgår af overskriften.

4.3.1.1 Ændring af fælleslodnotering

Denne forandring benyttes ved behov for sletning af notering af eksisterende fælleslodder. Ved valg af menupunktet Ændring af fælleslodnotering, vil følgende vindue fremgå:

Trin 1: Herfra udpeges det pågældende fælleslod ved tryk på jordstykke på kortet, hvori fælleslodden indgår. Herefter vil det pågældende jordstykke blive fremhævet i kortet (a) og fremgå af listen Valgte ejendom (b). Hvis ændringen i fælleslodden omfattes af en kendelse eller dom, kan knappen Omfattet af kendelse eller dom (c) benyttes.

Trin 2: Når et jordstykke, hvori en fælleslod indgår, vil menuen automatisk viderestilles til et nyt vindue. Fra dette vindue, udvælges den fælleslod der skal slettes. Dette gøres ved at klikke på feltet udfor det pågældende matr. Når ændringen er fuldendt, kan knappen Gem og luk benyttes, for at returnere til sagsvisningen, eller Gem og ny, hvis der skal laves flere ændringer af samme type.

Det er muligt at navigere mellem vinduet, hvor jordstykker udvælges, og vinduet hvor den pågældende fælleslod kan ændres ved tryk på dropdown-menuen øverst i vinduet.

 

4.3.1.2 Skelforretning

Denne forandring vælges, når der skal laves en skelforretningssag. Ved klik på funktionen Skelforretning, vil nedenstående vindue vises.

Trin 1: Herfra vælges en af følgende funktioner:

 • Fastholdt

 • Ændret ved hævd

 • Ændret ved naturens kræfter

Hvis ændringen er omfattet af kendelse eller dom, kan denne markeres ved tryk på kassen ved Omfattet af kendelse eller dom. Herefter klikkes på Næste.

 

Trin 2: I det nye skærmbillede skal der udvælges hvilket skel der er omfattet af ændringen, og herefter vil alle udpegede skelid fremgå af listen. Når relevante skelid er udpeget, klikkes der på Næste.

Trin 3: I det sidste billede fremgår alle berørte matrikelnumre.

Herfra skal der enten trykkes på Gem og ny, hvis der ønskes at lave yderligere forandringer af typen Skelforretning, eller Gem og luk, hvis der ikke ønskes at lave flere ændringer af denne type.

 

4.3.1.3 Arealoverførsel

Når denne forandringstype vælges fra Forandringstypeoversigten, vil der vises en ny dropdown-boks. Herfra skal der vælges, om et areal skal overføres fra en samlet fast ejendom til en anden samlet fast ejendom eller fra en samlet fast ejendom til en offentlig vej/sti. Herefter vil der vises et nyt vindue afhængig af den valgte arealoverførselstype.

 

4.3.1.3.1 Fra en samlet fast ejendom til en anden samlet fast ejendom

Trin 1: I dette vindue skal der først udvælges modtagende ejendom ved at udpege denne i kortet. Dette gøres ved at klikke på den pågældende ejendom på kortet. Den udvalgte ejendom vil nu fremgå af listen. Når den modtagende ejendom er valgt, kan der trykkes på Næste.

Trin 2: Funktionen i dette vindue er endnu ikke tilgængelig, så der skal blot trykkes på Næste.

Trin 3: I dette vindue skal der udpeges hvilke flader som skal overføres til den udpegede ejendom fra Trin 1. Dette gøres igen ved at klikke på den pågældende flade i kortet, hvorefter matr.nr. og BFE-nr. vil fremgå af listen. Herefter trykkes der på Næste.

Trin 4: I det sidste vindue skal der anføres arealanvendelse for det overførte areal. Dette gøres ved klik på dropdown-menuen og klikke på den ønskede arealanvendelse. Herefter benyttes Gem og ny, hvis det er ønsket at lave flere af denne forandring eller Gem og luk, for at komme tilbage til sagsvisningen.

4.3.1.3.1 Fra en samlet fast ejendom til en offentlig vej/sti

Trin 1: I dette vindue skal der angives, om der er tale om en vej eller en sti der overføres til. Klik på boksen ud for den ønskede valgmulighed. Det er også muligt at markere boksen ud fra Omfattet af kendelse eller dom, såfremt dette er relevant. Tryk herefter på Næste.

 

Trin 2: Denne funktion understøttes først i et kommende release.

Trin 3: I dette trin skal der udpeges et matrikelnummer, som fladen skal arealoverføres fra. Dette gøres ved at klikke på det pågældende matrikelnummer i kortet, hvorefter det vil fremgå af listen over udvalgte flader. Når de ønskede flader er udvalgte trykkes på Næste.

Trin 4: Denne funktion understøttes først i et kommende release.

Trin 5: I dette sidste trin, skal der angives anvendelse af det overførte areal. Dette gøres ved at klikke på drop-boksen og udpege den ønskede valgmulighed. Herefter trykkes på Gem og ny, hvis der ønskes at lave flere af samme type forandring, og ellers trykkes der på Gem og luk, hvorefter ændringen gemmes og boksen lukkes.

4.3.1.4 Udstykning

Når denne forandringstype vælges fra Forandringstypeoversigten, vil der vises en ny dropdown-boks. Herfra vælges Fra en samlet fast ejendom.

Der vil nu blive vist en ny boks.

Trin 1: I dette trin skal fladerne som skal udstykkes udpeges i kortet. Herefter vil det pågældende matrikelnummer fremgå af listen over “Flader som overføres”. Det er i dette trin også muligt at markere boksen Omfattet af kendelse eller dom, såfremt dette er relevant. Når de flader som skal udstykkes er udvalgt, trykkes på Næste.

Trin 2: I dette trin, skal der angives arealanvendelse. Dette gøres ved at trykke på dropdown-boksen, og der klikkes på den relevante arealanvendelse fra listen. Når arealanvendelse er udfyldt, kan der trykkes på Gem og ny, hvis ønsket er at lave flere af denne type forandring eller Gem og luk for at afslutte forandringen og blive ført tilbage til sagsvinduet.

4.3.1.5 Noteringsændring

Ved valg af ‘Noteringsændring’ er det muligt at ændre i landbrugsnoteringen. Derudover er det muligt at vælge hvilken ejendom noteringsændringen ønskes udført for (a) og herefter om selve ændringen af landbrugsnoteringen som værende ‘Landbrugspligt noteres’ eller ‘Landbrugspligt noteres på ejendom uden beboelse’ (b). Herefter er det muligt enten at trykke på Gem forandring (retur til sagsvisningen) eller Gem og ny forandring (c) (tilføjelse af ny forandring).

4.3.1.6 Ændring af arealoplysninger for jordstykke

Ved valg af ‘Ændring af arealoplysninger for jordstykke’ er det muligt at foretage nyberegning mv. i slutstatus for jordstykket. Først skal matrikelnummeret udvælges hvorfra ændringerne ønskes anført (a). Herefter fremkommer de oprindelige oplysninger, der er registreret på jordstykket (b), samt de aktuelle oplysninger med mulighed for at anføre ønskede ændringer (c). Efter de ønskede ændringer er anført er det muligt at trykke på Gem forandring (retur til sagsvisningen) eller Gem og ny forandring (d) (tilføjelse af ny forandring).

4.4 Udstykningskontrolskema (UKS)

Udstykningskontrolskemaet (UKS) for matrikulære sager oprettes og udfyldes i ERPO, hvorefter dette sendes til godkendelse hos kommunen, som udfører godkendelsen i ERPO. For at kunne oprette UKS på en matrikulær sag skal sagsstatus, jf. være én af flg.:

 • Stedfæstet ved udtræk

 • Afventer indsendelse til registrering

 • Revision udsat - Sagen hjemsendt

 • Afventer svar fra kommunen

Bemærk: Du kan ikke oprette UKS på sagen, førend data er udstillet. Hvis data ikke er udstillet, når udstykningskontrolskema forsøges oprettet, åbnes der en dialog, hvor man bliver bedt om at foretage udstilling af data.

Oprettelsen og arbejdet med UKS foregår via Høring/Udstilling → Opret eller rediger udstykningskontrolskema:

Eftersom UKS åbnes i et nyt vindue er der mulighed for samtidig at læse i sagen, såfremt der er behov for at finde oplysninger deri i forbindelse med udfyldelsen af skemaet.

Skemaet indledes med information om kommune, status for skemaet og introduktionstekst med yderligere hjælpetekst ved klik på spørgsmålstegnet. I arbejdet med UKS er det en god idé at kontrollere, om den korrekte kommune er påført UKS, jf. den orange kasse på billedet til højre ovenfor.

Selve skemaet til udfyldelse er opdelt i fire sektioner:

 • Sagsoplysninger (udfoldes ved tryk på det trekantede ikon til venstre for sektionen),

 • Arealanvendelse (udfoldes ved tryk på det trekantede ikon til venstre for sektionen),

 • Bilag (udfoldes ved tryk på det trekantede ikon til venstre for sektionen) og

 • Indhold (Lovområder).

For at kunne udfylde UKS skal det pågældende felt, der ønskes udfyldt selekteres, hvorefter feltet bliver aktivt og herfra kan udfyldes. Felter markeret med rød stjerne(*) kræver udfyldelse. Nogle af felterne har definerede krav til besvarelsen, og såfremt disse ikke efterleves vil feltet blive markeret med rødt, og informationer om mangler vil fremgå. Når ønskede felter er udfyldt skal der trykkes på knappen Gem. Hvis UKS lukkes uden at gemme det fremkommer der en advarsel herom.

4.4.1 Sagsoplysninger

Når sektionen for sagsoplysninger udfoldes vises:

Nedenstående felter autoudflydes fra sagens data:

 • Sagstitel

 • Sagsansvarlig Landinspektør

 • Ansøgning vedrørende andre kommuner

 • Ejendomsoplysninger og

 • Matrikulære forandringer

Hvis der er oprettet UKS for andre kommuner, vil der være en knap for at vise UKS for disse.

Nedenstående felter skal bruger udfylde:

 • Sagsbeskrivelse

  • Her laves en opsummering af udstykningen, så kommunen hurtigt kan danne sig et overblik over sagen.

 • Andre bemærkninger til sagen:

  • Her har bruger mulighed for at tilføje bemærkninger, som findes relevante for sagen, men som ikke hører hjemme i en specifik gruppe i UKS.

 • Interne kommentarer

  • Her kan indskrives interne kommentarer, som kun er synlige for brugeren samt brugerens kolleger i samme filial/organisation - kommentarerne sender dermed ikke til kommunen.

4.4.2 Arealanvendelse

Når sektionen for arealanvendelse udfoldes vises:

For hvert areal udfyldes information om aktuel anvendelse og bebyggelse, og fremtidig anvendelse og bebyggelse.

4.4.3 Bilag

Når sektionen for bilag udfoldes vises nedenstående billede. Skematisk redegørelse og Ændringskort tilføjes automatisk til UKS. Ved at trykke på Tilføj bilag er det muligt at tilknytte flere bilag.

Nedenstående dialogboks åbnes, hvorfra allerede tilknyttede bilag til sagen vises. Udvælgelse af disse sker ved at markere disse med et flueben i yderst venstrebeliggende kolonne, og derefter trykke på knappen Tilknyt. Tilknytning af lokalt gemte bilag sker ved at trykke på knappen Tilføj lokalt sagsbilag. Valg af bilaget gruppe og dokumenttype er beskrevet nærmere i . De lokale bilag som vælges at tilknytte til sagen vil også være tilknyttet sagen når UKS gemmes.

Hvis det vælges, at uploade den samme sag fra MIA til ERPO hvori dokumenter allerede er tilknyttet til MIA-sagen, så tjekker ERPO automatisk, om der er nye og ændrede dokumenter med i forhold til dem, der allerede er i sagen i ERPO. Nye dokumenter bliver tilføjet, ændrede dokumenter bliver også tilføjet som en ny version, mens eksisterende dokumenter (som ikke er ændret) forbliver i sagen og bliver ikke udskiftet. Det er ofte skematisk redegørelse, ændringskort og måleblad, som typisk automatisk bliver genereret i en ny version ved upload. Nedenfor er der angivet en skitse for håndtering af supplerende dokumenter og ændringer i kortdata i MIA og ERPO.

Når UKS i en matrikulær sag sendes til kommunen, vil bilagene måleblad, skematisk redegørelse og ændringskort medsendes automatisk.

4.4.4 Lovområder

Sektionen for lovområder er automatisk altid udfoldet, jf. billede (1) nedenfor.

Oversigten over lovområder indeholder disse kolonner:

 • Indhold

  • Her præsenteres de forskellige lovområder, der skal udfyldes en besvarelse for forud for at UKS kan fremsendes til kommunen. For at udfylde et lovområde med tilhørende spørgsmål skal der klikkes på Åbn besvarelse (a) ud fra det lovområde, der ønskes besvaret. Herefter vil den valgte lov åbne i samme vindue som illustreret på billede (2). Spørgsmål kan fremkomme eller forsvinde afhængig af svaret på andre spørgsmål. Til hvert svar kan der knyttes en bemærkning og der kan indsættes links og tilknyttes bilag. Klikkes der på knappen Indsæt link er der du mulighed for at indsætte link til en webadresse. Klikkes der på knappen Tilføj bilag er der mulighed for at tilknytte flere bilag. Dette foregår på samme måde, som beskrevet i . Efter udfyldelse af relevant information om lovområdet er der mulighed for at trykke på knappen Gem og afslut, hvorefter der viderenavigeres tilbage til oversigtssiden i UKS. Der er også mulighed for at trykke på knappen Gem - forrige lovområde eller Gem - næste lovområde hvorfra det er muligt at udfylde relevant information om det forrige eller næste lovområde i UKS. Bemærk, at når der vendes tilbage til oversigtssiden i UKS vil der af kolonnen færdighedsgrad fremgå et ikon for færdighedsgraden af udfyldelsen af UKS (b).

 • Sidst gemt af

  • Når der udfyldes og gemmes i UKS, vil dette felt blive udfyldt, således det fremgår, hvornår området senest er redigeret samt af hvilken bruger inden for firmaets egen filial/organisation. På denne måde er det muligt at se om der sidst sagen var åbnet er andre brugere, der har arbejdet og gemt i skemaet.

 • Interne kommentarer - landinspektør

  • Her kan indskrives interne kommentarer, som kun er synlige for brugeren samt brugerens kolleger i samme filial/organisation - kommentarerne sendes dermed ikke til kommunen.

 • Færdighedsgrad

  • Disse felter illustrerer, hvor langt bruger er i besvarelsen af UKS. Når bruger opretter et UKS, vil der ikke være udfyldt noget i kolonnen. Så snart udfyldelsen af et af lovområderne er gemt vil alle felterne enten få et rødt, gult eller grønt ikon, hvilket betyder:


Besvarelse er ikke initieret


Besvarelse er initieret, men ikke færdiggjort


Besvarelse er færdiggjort

4.4.5 Signer og videregiv UKS

Når alle lovområders færdighedsgrader i UKS er markeret med grøn og dermed er færdiggjort og øvrige obligatoriske felter er udfyldt, kan bruger fremsende UKS til behandling hos kommunen. Dette gøres via knappen Signer og videregiv i UKS, der viderenavigerer brugeren til at underskrive med NemID nøglefil eller nøglekort. Når bruger har signeret fremkommer en dialogboks i ERPO med, at en bekræftelse på signering, og UKS er indsendt til kommunen. Samtidig vil signeret bruger modtage en bekræftelsesmail på underskrivelsen..

Efter signering vil sagens status automatisk skifte til ‘Afventer svar fra kommune’. Bruger har fortsat læseadgang til UKS, men kan ikke længere redigere heri. Når UKS er godkendt af kommunen vil den bruger som har signeret UKS modtage en bekræftelsesmail herom.

4.4.6 Fremsøgning af oplysninger ifm. den kommunale høring

I landinspektørklienten for ERPO kan fremsøges oplysning om:

 • Kommunens færdighedsgrad

 • Kommunens jnr.

 • Kommunens returnering med oplysning om medarbejdernavn

 • Kommunens bemærkning ved returnering, anført for pågældende lovsspørgsmål.

Det er muligt at tjekke status på UKS undervejs i landinspektørklienten. Dette gøres under Høring/Udstilling → Opret eller rediger udstykningskontrolskema. Her vises en opmærksomhedsbjælke (a), hvis UKS er under behandling hos kommunen, samt færdighedsgraden (b).

Ved overdragelse af UKS fra kommune til landinspektør fremgår kommunens journalnummer af ”returneringsmailen”.

En samlet oversigt over alle sagens hændelser kan fremsøges med funktionen Udarbejd sagVis sagshændelser.

 

Her vil et statusskifte for et returneret UKS fremgå. Ved et klik på hændelsestypen ”Udst-kontrolskema returneret til lsp.” (a) vises information for sagens statusskifte i højre side (b). Hændelsestype (c), navn på den kommunale sagsbehandler (d) og evt. note om returneringsårsag (e) fremgår i dette billede.

I UKS med skemastatus Under genbehandling af landinspektør ses en uddybende anførte kommentar for returnering i sammenstilling med det pågældende lovspørgsmål.

Med Vis udkast – UKS kan kommunens jnr. fremsøges.

4.4.7 UKS retur fra kommune

Såfremt kommunen ikke godkender indsendte UKS vil denne komme retur, og underskrivende bruger vil blive adviseret herom per mail. I mailen findes SagsID samt et direkte link til skemaet, således dette let kan genfindes og heraf læses, hvad kommunen ønsker yderligere beskrevet/dokumenteret.

Lovområder, hvor kommunen ønsker ændringer har fået gul færdighedsgrad og øverst på skemaet vises tidsfrist og eventuelle kommentarer fra kommunen. Når lovområdet ændres, fremstår det anderledes end da du arbejdede med det tidligere. Bemærk, at punkter med rød markering i kolonnen “Sag retur” indikerer, at der er behov for yderligere oplysninger:

Når den supplerende besvarelse er angivet, vil markeringen skifte ikon til en grøn cirkel med flueben i når der trykkes på Gem. Hvis et gult ikon fremkommer med et udråbstegn betyder det, at besvarelsen er blevet ændret eller suppleret.

Kommunens bemærkninger og besvarelser kan ses, men ikke editeres. Kommunen har markeret besvarelser, som de ønsker genbehandlet som ’Ufuldstændigt oplyst’. Der skal laves en ændring i dette spørgsmål for at færdighedsgraden igen kan blive grøn og skemaet indsendes til kommunen. Det er også muligt at tilføje ændringer til de dele af UKS, som kommunen ikke har markeret. Kommunen vil modtage besked om disse ændringer og kan reagere derefter. Når UKS er færdigudfyldt skal bruger igen signere og indsende til kommunen via knappen Signer og videregiv.

Bemærk: Hvis der ved en fejl oprettes et UKS eller hvis ønsket er at starte forfra i arbejdet med UKS kan skemaet slettes. Slettes UKS, som allerede er videregivet til kommunen, vil kommunen blive adviseret herom.

Vær opmærksom på, at kommunen ved returnering af UKS kan have tilføjet bilag til sagen. Der er i beskrevet hvorledes disse kan håndteres såfremt disses dokumentgruppe og dokumenttype skal ændres.

4.4.8 UKS statusskifte

 • ‘Tom’

  • vises første gang UKS åbnes.

 • Under behandling af Landinspektør

  • vises når skemaet gemmes efter påbegyndt behandling.

 • Under behandling af kommune

  • vises når skemaet er indsendt til kommune.

 • Under genbehandling af Landinspektør

  • vises hvis kommunen sender UKS retur pga. manglende informationer

 • Godkendt

  • vises når UKS er godkendt af kommunen.

Bemærk: Det er ikke muligt at rette i UKS når status er ’Under behandling af kommune’ eller ’Godkendt’.

 

 

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. - Geodatastyrelsen