Kapitel 8: Kombinationssager

8.1 Kombinationssager

Sager kan omfatte flere ejendomstyper. For eksempel kan en sag startes i kategorien Bygning på fremmed grund (BPFG), men senere ønskes udvidet til også at omfatte en nyopdeling i ejerlejligheder. I så fald skal bruger redigere sagen, jf. https://geodatastyrelsen.atlassian.net/wiki/spaces/ERPO/pages/3880714924#3.3-Rediger-sagsoplysninger, og ændre sagskategorien for sagen til en kombinationssag for at kunne tilføje den ønskede forandring. Ved skift af sagskategori til en kombinationssag, vil brugeren på sagen kunne se, at vedkommende får mulighed for at tilføje øvrige forandringstyper.

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. - Geodatastyrelsen