Kapitel 1: Brugeroprettelse, login, skærmopbygning og kontakt

Søg i vejledningen:

1.1 Brugeroprettelse

For at blive oprettet som en ny bruger/ansat og få et aktørID skal der tildeles et medarbejdercertifikat, som nøglefil fra NemLogin (med cpr-nr. hvis bruger har beskikkelse). Såfremt bruger ikke allerede har erhvervet sig et medarbejdercertifikat skal brugers firma NemLogin-administrator bestille det. Administratoren skal i NemLogin’s brugeradministration: https://brugeradministration.nemlog-in.dk give bruger de rigtige rettigheder. For ansatte er det ‘Landinspektøransat’ og for beskikkede landinspektører er det 'Beskikket landinspektør. Efter tildeling af rettigheder er det muligt at logge ind på www.erpo.dk og se brugers aktørID øverst på skærmen. Samme aktørID skal anvendes i opsætningen af MIA. Der kan læses mere om roller og rettigheder i https://geodatastyrelsen.atlassian.net/wiki/spaces/ERPO/pages/3880714781 .

Bemærk, at hvis beskikket bruger bliver ansat i et nyt firma skal vedkommende tilgå: https://service.gst.dk/reg/Bruger.aspx for nyregistrering.

1.2 Login til ERPO

Der oprettes adgang til online portalen ERPO via en internetbrowser:

  1. Åbn en browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox m.fl.).

  2. Log på www.erpo.dk ved at trykke på Login

  3. Det er herefter muligt at logge ind med NemID eller nøglefil

  4. Der skulle nu være oprettet adgang til ERPO.

1.3 Skærmopbygning og navigation i ERPO

I ERPO er det særligt de to skærmbilleder Forside og Sagsvisning, som størstedelen af arbejdet i portalen bliver udført ud fra. En beskrivelse af disse er givet i dette kapitel for at opnå en forståelse for, hvordan ERPO er opbygget.

1.3.1 Forside

Forsiden fungerer som et søge- og oversigtsbillede. Øverst på forsiden (a) er der mulighed for at søge efter én eller flere specifikke sager og nederst (b) ses en liste af sager, som tilpasses ud fra dine søgekriterier. I midten af forsiden (c) er et kortsøgningselement, hvor sager kan fremsøges via kort. Det er i ethvert skærmbillede altid muligt, at komme tilbage til denne side ved at trykke på Hjem (d) eller via SagsbehandlingSøg/List sager (e).

Sagslisten er inddelt i kolonner. Hvis det ønskes at skjule/vise kolonner, kan visningen på udvalget af kolonner til- og fravælges ved at trykker på ”Kolonner” yderst til højre i skærmbilledet.

Hvis en sag i sagslisten markeres ved at trykke på den vil dennes tekst skifte farve. Nederst på skærmbilledet vil denne sags relevante oplysninger blive anvist, for eksempel sagsreferat samt tilknyttede dokumenter til sagen.

1.3.2 Sagsvisning

For at komme over til sagsvisningen skal man trykke på knappen Åbn ud fra den sag, der ønskes vist.

Sagsvisningen er bygget op i tre sektioner; sagsoversigten (a), kortoversigten (b) og menulinjen (c) hvorfra arbejdet på sagen foregår.

Bemærk, at både sagsoversigten og kortoversigten kan minimeres for at opnå en større kortvisning, jf. de røde ringe i billedet nedenfor.

Sagsoversigten

Kortoversigten

Menulinjen

Sagsoversigten

Kortoversigten

Menulinjen

Sagsoversigten giver et overblik over det arbejde, der er foretaget på sagen. Ved at folde de forskellige emner ud (Førsituation, Eftersituation mv.) i sagsoversigten fås et indblik i hvilke elementer, der bliver berørt og påvirket i sagen. Hvis et element bliver markeret vil detaljerne for dette element blive vist i sagsoversigten. For eksempel kan emnet Førsituation foldes ud (a), hvorefter linjen detaljerne ønskes vist for vælges (b) og dernæst vises detaljerne for den markerede linje (c).

(Tryk på billede for større visning)

Øverst i sagsoversigten har du mulighed for at søge i sagen. Der kan søges på BFE, matr.nr., adresse og jordstykke ID. Samtidig vil du også ved markering af enten Førsituation eller Eftersituation få resultatet visualiseret i kortvisningen. Søgeresultatet vist nedenunder:

 

Kortoversigten giver et illustrativt overblik over det arbejde, der er foretaget på sagen. Kortet kan vise et kortudsnit delt op i Produktionsdata, Førdata, Efterdata, Ændringer og Støttemateriale. Som Default vises Efterdata, Ændringer og Støttemateriale.

Under Produktion, Førdata, Efterdata og Forandringer kan lag med matrikulære elementer tændes og slukkes (f.eks. matrikelskel). Billedet nedenfor angiver hvorledes de forskellige elementer kan foldes ud og at en markering med flueben indikerer at et kortlag skal vises.

(Tryk på billede for større visning)

Det er i menulinjen, at arbejdet med sagen foregår, hvorfor det er her al relevant dokumentation kan tilføjes til sagen såsom import af geometri fra CAD, tilføjelse af BFE, registrering af forandringer, opretning/import af dokumenter, indstilling til høring m.m. Dette beskrives der nærmere om i https://geodatastyrelsen.atlassian.net/wiki/spaces/ERPO/pages/3880715864 og https://geodatastyrelsen.atlassian.net/wiki/spaces/ERPO/pages/3880716837 .

(Tryk på billede for større visning)

1.3.3 Generel navigation i ERPO

  • Generelt set gælder det, at hvis en knap eller en tekst vises med farven grå vil knappen være inaktiv. For eksempel hvis der forsøges at oprette en sag, jf. https://geodatastyrelsen.atlassian.net/wiki/spaces/ERPO/pages/3880714924 , kan det ses, at knappen Vis sag er inaktiv. Knappen Tilbage navigerer skærmbilledet over i den forhenværende visning, knappen Gem gemmer de sidst indtastede oplysninger og knappen Gem og luk gemmer de sidst indtastede oplysninger hvorefter skærmbilledet lukkes og navigerer skærmbilledet over i den forhenværende visning. Sommetider fremgår knappen Annuller, der afbryder den handling, som er ved at blive udført.

  • I skærmbilleder, hvor der skal udfyldes data kan der være felter, der er obligatoriske at udfylde. Disse vil være markeret med rød stjerne.

  • En vejledningstekst for diverse felter kan fremkaldes ved at trykke på ikonet med spørgsmålstegnet til højre for det givne felt.

  • Hvis et felt er udfyldt med en ikke lovlig værdi, eller et obligatorisk felt ikke er udfyldt når et felt forlades eller data gemmes, vil feltet være markeret med en rød ramme, og en vejledende besked vil fremkomme under feltet.

1.2.3.1 Browseranvendelse (Chrome, Firefox, Edge mv.)

  • Det anbefales ikke at bruge browserens tilbageknap, da navigation med denne kan medføre utilsigtede hændelser.

  • Det er i nogle browsere muligt at åbne flere tabs/faner af ERPO. Dette understøttes dog ikke af ERPO, da ERPO’s session er relateret til brugeren og ikke til de enkelte tabs/faner. Det anbefales derfor ikke at have ERPO åben i flere tabs/faner på én gang.

1.4 Kontakt til GST

Opleves der problemer i forbindelse med brugen af ERPO eller modtages fejlmeddelelser hvori der ikke kan findes svar i , kan der oprettes en supportsag på http://www.gst.dk/support , hvilket der også findes en genvej til i ERPO, jf. nedenstående billede:

Søg i vejledningen:

 

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. - Geodatastyrelsen