Kapitel 2: Roller, rettigheder og firmaadministration

2.1 Roller

Ens tilknyttede bruger til ERPO har en rolle tildelt til sig, som afgør, hvilke visninger brugeren har adgang til, og hvilke ændringer vedkommende kan foretage. De forskellige roller, der eksisterer er:

  • Beskikket landinspektør: Kan udføre alt sagsarbejde.

  • Landinspektøransat: Kan udarbejde sager, men kan ikke signere dokumenter og anmodning om endelig registrering.

  • Anden indberetter af ejl: Kan udføre alt sagsarbejde omkring ejerlejligheder incl. signering.

  • Indberetning af bygn. på havet: Kan udføre alt sagsarbejde omkring bygninger på havet incl. signering.

  • Firmaadministrator: Kan administrere virksomhedens logo til dokumenter, flytte sager internt i virksomheden og knytte medarbejdersignatur til en medarbejder, jf. afsnit Firmaadministration.

2.2 Firmaadministration

Som firmaadministrator har du ikke adgang til det almindelige sagsarbejde i ERPO. Derimod har du adgang til firmaadministrationsvisningen under menupunktet ”Administration” øverst til højre:

Her har du mulighed for at arbejde med de tre funktioner; Flyt sager, Logoadministration og Sikkerhedsadministration.

Flyt sager

Logo administration

Sikkerhedsadministration

Flyt sager

Logo administration

Sikkerhedsadministration

I ERPO er det muligt at flytte sager inden for eget firma til en anden landinspektør i eget firma, for eksempel hvis en medarbejder er sygemeldt.

Ved klik på Flyt sager fremkommer nedenstående visning:

Ved i søgeafsnittet (a) at fremsøge de sager, der ønskes flyttet er det muligt at markere de sager, der skal flyttes i søgeresultatlisten (b). Når én eller flere sager er markeret med flueben, bliver Flyt sager (c) aktiv. Ved klik på Flyt sager åbnes nedenstående vindue:

Valgte sager, der ønskes flyttet angives her. Før flytningen kan gennemføres skal de resterende felter udfyldes.

  • Organisation eller borger: Ved at vælge ‘Organisation’ er det muligt, at flytte sagen til en anden filial i samme virksomhed. Ved at vælge ‘Borger’ er det muligt at flytte sagen til en anden landinspektør i samme filial.

  • Indtast CVR eller virksomhedsnavn: Såfremt der i feltet ‘Organisation eller borger’ er angivet ‘Organisation’ skal feltet ‘Indtast CVR eller virksomhedsnavn’ udfyldes.

  • Vælg Sagsansvarlig: Såfremt der i feltet ‘Organisation eller borger’ er angivet ‘Organisation’ skal feltet ‘Vælg Sagsansvarlig’ udfyldes.

  • Indsæt navn på borger: Såfremt der i feltet ‘Organisation eller borger’ er angivet ‘Borger’ skal feltet ‘Indsæt navn på borger’ udfyldes.

Når felterne er udfyldt vil Overfør blive aktiv. Når der klikkes på Overfør fremkommer en dialogboks hvori flytningen skal bekræftes. Ved bekræftelse gennemføres sagsflytningen.

I ERPO er det muligt at opsætte logo til brevhoved på ejerlejlighedsfortegnelse og skematisk redegørelse for den enkelte hovedvirksomhed eller filial.

Ved klik på Logo administration fremkommer nedenstående visning:

Vælg først ‘Firma’ og upload ønsket billedfil via Vælg filUpload. Billedet/Logoet skal minimum have en billedstørrelse på 838*90 pixel. Er billedet større, skal det have samme længde*bredde størrelsesformat.

Efter at have valgt og indlæst en fil i ‘Firma’ er det muligt at vælge ‘Filial’, såfremt logoet for et firmas enkelte filialer varierer. Her kan ønsket billedfil uploades via Vælg filUpload.

Når billedfiler er uploadet vil disse blive vist, og hvorledes disse placeres i brevhovedet:

Når et dokument dannes, vil systemet se på, om den aktuelle landinspektør er tilknyttet firma eller filial og vælge logo derudfra.

I ERPO er det muligt at tilføje certifikater til den enkelte landsinspektørbruger med henblik på at sikre, at det er den rette person, der har signeret. Ved at tilføje et certifikat er det derved muligt at kontrollere, hvem der har signeret et specifikt dokument i ERPO.

Ved klik på Sikkerhedsadministration fremkommer nedenstående visning:

Højre kolonne angiver certifikatet i formatet: CVR[nr.]-RID[nr.]. Ved klik i højre kolonne er det muligt at tilføje eller redigere certifikat for pågældende bruger. Når ændringerne er foretaget trykkes der på knappen Gem. Opdatering af certifikaterne vil være aktuel ved den periodevise fornyelse af certifikat.

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer. - Geodatastyrelsen